Είμαι 55 ετών και ένοιωθα συνέχεια καταβεβλημένος, δουλεύω ακόμα μιας και οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά με την λήψη των υγιεινών προϊόντων της DXN μπορώ να πω ότι δεν κουράζομαι πια όπως πριν και νοιώθω ότι το λειτουργικό μου είναι καλύτερο, όσον αφορά το γαστρεντερικό μου και το κυκλοφορικό μου οι εξετάσεις μου έδειξαν ότι είχα καλυτέρευση δεικτών όλα έως και 30%.