Καλώς ήρθατε στα DXN Εργαστήρια.

Με πάνω από 18 χρόνια σε εργαστηριακές δοκιμές, οι δοκιμές αξιοπιστίας ήταν πάντα το θέμα μας. Το εργαστήριο μας διοικείται από έμπειρους και ειδικευμένους χημικούς στην παροχή εργαστηριακών αναλύσεων υψηλής ποιότητας.

Το εργαστήριο μας έχει πιστοποιηθεί με το MS ISO / IEC 17025 (SAMM πιστοποιητικό Νο 336), στις 17 Ιουλίου 2006, και ανανεώνεται κάθε χρόνο, από το Τμήμα της Standard Μαλαισίας. Είμαστε, επίσης, ένα αναγνωρισμένο εργαστήριο από την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Διεύθυνση Ποιότητας, Υπουργείου Υγείας της Μαλαισίας για την εκτέλεση των δοκιμών για Πιστοποιητικά Εφαρμογής Υγείας με τα οποία ανανεώνονται κάθε χρόνο όπως απαιτούν οι παγκόσμιες αρχές Υγείας.

Διενεργούμε σε σταθερή βάση διατροφικούς ελέγχους και μελέτες για τα προϊόντα μας

Στα εξειδικευμένα Εργαστήρια μας τα οποία είναι εξειδικευμένα στους παρακάτω ποιοτικούς ελέγχους:

Διατροφική Επισήμανση / Έλεγχος Τροφίμων

Φαρμακευτικός Έλεγχος

Μικροβιολογικές Εξετάσεις

Έλεγχος νερού

Έλεγχος για βαρέα μέταλλα

Έλεγχος ποιότητας καλλυντικών

Έλεγχος ποιότητας Φοινικέλαιου

Έλεγχος παραμέτρων βιοντίζελ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

HACCP Certificate

GMP Good Manufacturing Practice

QC Quality Control

ISO 9002 Quality management system

ISO 14001 Enviromental management system

ISO 17025 Quality standard for testing and calibration laboratories 

GL=Αρ.Πρ.Γν. ΕΟΦ 12582/16-2-12

RG=Αρ.Πρ.Γν.  ΕΟΦ 12584/16-2-12

SPIROULINA=Aρ.Πρ.Γν. ΕΟΦ 12580

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  NEW   GMO Tests   Read more

  NEW   Porcine & Allergen Tests    Read more

  NEW   Nitrate/Nitrite Test For Bird's Nest  Read more

  Ethoxyquin Test   Read more

  Phthalate Ester   Read more

  Trifluralin- Warning About The Use In    Aquaculture   Read more

  Illegal Dye In Food-Rhodamine B    Read more

  Direktif Pekeliling Lovastatin   Read more

  Veterinary Testing   Read More

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ - CERTIFICATES

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

click image to enlargeISO 9001

Τι είναι το ΙSO 9001;

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα.

Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες
πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν
ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους
πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. 
Ανανεώνεται κάθε χρόνο.


click image to enlargeISO 14001

Τι είναι το ISO 14001?

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις
απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ
(Environmental Management System/EMS).

Τι απαιτεί η εφαρμογή του ISO 14001?

Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός
αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του
στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και
προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση
των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή
ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί
διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του.
Ανανεώνεται κάθε χρόνο.
click image to enlargeISO 17025 -
Συστήματα Διαχείρισης για
Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων
Το πρότυπο ISO 17025 χρησιμοποιείται
για τη δημιουργία, οργάνωση και διαπίστευση
εργαστηρίων μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων. 

Διαπίστευση ενός εργαστηρίου από έναν ανεξάρτητο
επίσημο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025
σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και
διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες
δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα
με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές
(in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό
και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας. 

Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη
αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του,
χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή
δοκιμών που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές. 

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι: 

-Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
-Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης να εμπιστευθεί 
-Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου 
-Αναγνώρισητης ικανότητας του προσωπικού 
-Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου 
-Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ανανεώνεται κάθε χρόνο.